Kapittel IX Bestemmelser om særlige behandlingssituasjoner (art. 85-91)