Kapittel IV Behandlingsansvarlig og databehandler (art. 24-43)