Kapittel III Den registrertes rettigheter (art. 12-23)