tredjestater

Start / GDPR ordliste / tredjestater

Tredjestater” (også omtalt som “tredjeland”) er land utenfor EØS-området. Det er ikke definert i GDPR, men er et begrep som brukes mye i dokumenter fra EU.