tredjeland

Home / Ordliste / tredjeland

Tredjeland” (omtalt som “tredjestater” i GDPR) er land utenfor EØS-området. Det er ikke definert i GDPR, men er et begrep som brukes mye i dokumenter fra EU.

Print Friendly, PDF & Email