pakt

Home / Ordliste / pakt

Pakten” er Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter (engelsk: European Social Charter) som fastslår sosiale og økonomiske rettigheter for borgere og beboere i Den europeiske union (EU).

Print Friendly, PDF & Email