fysisk person

Home / Ordliste / fysisk person

Med “fysisk person” menes et menneske (i motsetning til “juridisk person” som er selskap, organisasjon, foreningen mv.).

Print Friendly, PDF & Email