fysisk person

Start / GDPR ordliste / fysisk person

Med “fysisk person” menes et menneske (i motsetning til “juridisk person” som er selskap, organisasjon, foreningen mv.).