foretak

Home / Ordliste / foretak

«Foretak» er en fysisk eller juridisk person som utøver økonomisk virksomhet, uavhengig av foretakets rettslige form, herunder partnerskap eller sammenslutninger som regelmessig utøver økonomisk virksomhet. Se artikkel 4 punkt 7.

Print Friendly, PDF & Email