automatisert

Home / glossary / automatisert
Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

Med “automatisert” menes all behandling av personopplysninger som skjer med elektroniske hjelpemidler.