Personvernerklæring

Denne nettsiden behandler personopplysninger ved utsendelse av varsler om nye artikler og for å kontrollere nedlasting av dokumenter.

For varsel om oppdateringer fra nettsidene behandles e-postadressen til de som har samtykket til å motta varsler, og e-postadressen vil kun bli behandlet og beholdt så lenge de som har samtykket til å motta varsler ønsker dette. Melder en seg av nyhetsbrevet, vil e-postadresse slettes umiddelbart. Behandling av personopplysningene (dvs. e-postadresse) skjer på grunnlag av en avtale med de som har ønsket varsling om å sende varsler og nyhetsbrev, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Til utsendelse av nyhetsbrev, benyttes MailChimp som databehandler, til å administrere e-postadresser og sende ut nyhetsbrevet, og det er MailChimp som drifter databasen der opplysningene lagres. MailChimp samler også inn statistikk om hvordan nyhetsbrevet leses, informasjon om enheten du benytter og hvilke linker det klikkes på. Mer informasjon om hvordan Mailchimp behandler personopplysninger om mottakere av nyhetsbrev, finnes her. Mottak av nyhetsbrev, herunder behandling av e-postadressen og personopplysninger, kan når som helst avbrytes ved å klikke på link i bunnen av e-poster som mottas, eller ved å sende en e-post til jan@sandtro.no.

Ved nedlasting av dokumenter innhentes e-postadresse for å verifisere at det lastes ned dokumenter kun til eget bruk og ikke for å benytte dokumentene i salg av tjenester og salg av dokumentene til andre. E-postadressene vil bli slettet etter 2 år. Behandling av personopplysningene behandles på grunnlag av en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, hvor det er er vurdert at jeg har en berettiget interesse innenfor min virksomhet til å kontrollere om informasjon og dokumenter som gjøres tilgjengelig utnyttes av andre i strid med vilkårene for å gjøre informasjon og dokumenter tilgjengelig. Siden det er kun e-postadresse som behandles, og de registrerte informeres både her og i forbindelse med nedlastingen, vil ikke de registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran denne interessen og kreve vern av personopplysninger etter min vurdering.

Behandlingsansvarlig er Jan Sandtrø, som kan kontaktes på jan@sandtro.no eller +4799731934.

Informasjonskapsler (cookies)

Denne nettsiden benytter følgende informasjonskapsler (cookies):

Cookie NameCookie CategoryDescriptionDuration
wordpress_2WordPress cookie for a logged in user.session
wordpress_logged_in_2WordPress cookie for a logged in usersession
wordpress_test_2WordPress cookie for a logged in usersession
wordpress_test_cookie2WordPress test cookiesession
wp-settings-1Wordpress also sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.1 year
wp-settings-time-2Wordpress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.1 year
PHPSESSID1To identify your unique session on the websitesession
SESS1To ensure that you are recognised when you move from page to page within the site and that any information you have entered is remembered.session