Databehandlers behandling av personopplysninger – Jan Sandtrø TFF ÅRGANG 22 nr. 2-3 2016 s. 69–151

Merk at denne artikkelen er mer enn ett år gammel, så det kan være endringer i regelverket som kan ha betydning for artikkelens innhold.

Databehandlers behandling av personopplysninger - Jan Sandtrø TFF ÅRGANG 22 nr. 2-3 2016 s. 69–151

Legg inn en kommentar